หัวเว่ยประกาศความร่วมมือกับเอชไอพีโกลบอลและแอ็กซิสทำโครงการนำร่องเพื่อความปลอดภัยสำหรับเด็กเตรียมร่วมกับโรงเรียนเทศบาลในสุราษฎร์ธานีผ่านโซลูชั่นดูแลความปลอดภัยนักเรียนเชื่อม IoT กับจีพีเอสแทรกกิ้ง พุธที่ 3 กรกฎาคม 2552 เวลา 11.41 น.

หัวเว่ยผู้จัดหาโซลูชั่นเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารชั้นน่าระดับโลกประกาศโครงการความร่วมมือกับเอชไอพีโกลบอลและแอ็กซิส (ประเทศไทย) เปิดตัวโซลูชั่นดูแลความปลอดภัยแก่เด็กนักเรียนด้วยระบบ NB-IoT Tracker นวัตกรรมโซลูชั้นที่เชื่อมโยงระบบ GPS Tracking บนเครือข่าย NB-IoT เพื่อติดตามและดูแลความปลอดภัยให้แก่เด็กนักเรียนโรงเรียนเทศบาล 1, 3, 4 และ 5 ในจังหวัดสุราษฎร์ธานี NB-IoT เป็นเทคโนโลยีถึง 5G ที่ครอบคลุมทั่วทั้งประเทศอุปกรณ์ Tracker สามารถติดตามตำแหน่งที่อยู่ของเด็กนักเรียนในบริเวณโรงเรียนหรือระหว่างบ้านและโรงเรียน ณ เวลาหนึ่ง ๆ ได้อย่างแม่นยำและยังสามารถใช้เป็นเครื่องบันทึกการเข้าเรียนอัตโนมัติช่วยให้ครูสามารถระบุตำแหน่งของเด็กที่อยู่ในโรงเรียน แต่ยังไม่เข้าห้องเรียนนอกจากนี้ระบบยังบอกได้ว่ารถโรงเรียนได้รับหรือส่งเด็กนักเรียนไปถึงจุดหมายได้เรียบร้อยหรือไม่ด้วยการเปรียบเทียบข้อมูลตำแหน่งที่อยู่แบบเรียลไทม์ของเด็กนักเรียนและรถโรงเรียนในกรณีที่เกิดเหตุการณ์ผิดปกติหรือมีความคลาดเคลื่อนของตำแหน่งและเวลาที่ตั้งไว้พ่อแม่ผู้ปกครองคนขับรถโรงเรียนหรือรถด้และเจ้าหน้าที่ของโรงเรียนจะได้รับสัญญาณตือนในทันที