ติดต่อเรา

บริษัท แอคซิส เซอร์วิส จำกัด

Please fill in this form:

Address

บริษัท แอคซิส เซอร์วิส จำกัด
ที่อยู่ : 39/6 หมู่ 3 ตำบลสันกลาง
อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่

Telephone

053-960802
095-1343588
080-8079129

Email

info@axisservice.co.th