หน้าแรก Home customer-gps (9)

customer-gps (9)

customer-gps (8)
customer-gps (10)

ประเพณีลอยกระทง สืบสานวัฒนธรรมไทย 2566

วันลอยกระทงปี 2566 มารู้จักประเพณีนี้ให้มากขึ้น มาดู ประวัติวันลอยกระทง และ ที่มาวันลอยกระทงในไทย รับรองว่าไม่ได้มีแค่ความสนุกสนานรื่นเริง แต่ยังเต็มไปด้วยวัฒนธรรมที่สืบทอดกันมาอย่างยาวนานด้วย ประวัติวันลอยกระทงวันลอยกระทง ตรงกับ วันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 12 ของทุกปี ตามปฏิทินจันทรคติไทย หรือตรงกับเดือนยี่ตามปฏิทินจันทรคติล้านนา และราวเดือนพฤศจิกายนตามปฏิทินสุริยคติ ด้วยความที่เป็นวันพระจันทร์เต็มดวงทำให้บรรยากาศของเทศกาลมีความงดงามอย่างมาก ประเพณีลอยกระทงประเพณีลอยกระทง เป็ณประเพณีโบราณของอินเดียที่ประเทศไทยรับเข้ามา โดยปฎิบัติสืบต่อกันมายาวนานตั้งแต่ สมัยสุโขทัย โดยในรัชสมัยพ่อขุนรามคำแหง เรียกประเพณีลอยกระทงนี้ว่า พิธีจองเปรียญ หรือ การลอยพระประทีป ซึ่งแต่ก่อนนั้น พิธีลอยกระทงจะเป็นการลอยโคม จัดขึ้นเพื่อบูชาเทพเจ้า 3...