GPS คืออะไร???

0
186

GPS คือ ระบบการหาตำแหน่งทั่วโลก

GPS ย่อมาจาก Global Positioning System

เป็นระบบการแจ้งตำแหน่งด้วยดาวเทียม โดยแสดงตำแหน่งจากเส้นละติจูดและลองติจูด แล้วส่งตำแหน่งมายังจอแสดงผล

แต่เดิมปล่อยดาวเทียมให้โคจรสำหรับการปฏิบัติงานทางทหาร แต่ในทศวรรษ 1980 เป็นต้นมาก็เริ่มกำหนดให้พลเรือนสามารถเข้าถึงการใช้งานดาวเทียมได้

จึงนำมาสู่การใช้งานได้ทั่วไปในปัจจุบันนี้

แล้ว GPS ทำงานอย่างไร???

GPS รับสัญญานจากดามเทียมที่โคจรรอบโลกตลอด 24 ชั่วโมง ดาวเทียมแต่ละดวงจะส่งสัญญาณและปัจจัยการโคจรเฉพาะตัวที่ช่วยให้อุปกรณ์ GPS

GPS จะถอดรหัสและคำนวณตำแหน่งที่แม่นยำของดาวเทียม ตัวรับสัญญาณ GPS จะใช้ข้อมูลนี้และวิธีการสามเหลี่ยมระยะในการคำนวณตำแหน่งที่ถูกต้องของผู้ใช้

โดยหลักแล้ว ตัวรับสัญญาณ GPS จะวัดระยะห่างจากดาวเทียมแต่ละดวงโดยอิงจากระยะเวลาที่ใช้ในการรับสัญญาณที่ส่งมาได้

ด้วยค่าวัดระยะทางที่ได้จากดาวเทียมอื่น ๆ อีกไม่กี่ดวง

ตัวรับสัญญาณ สามารถระบุตำแหน่งของผู้ใช้และแสดงตำแหน่งเพื่อทำให้เกิดประโยชน์ต่างๆ เช่น

  • แสดงตำแหน่งปัจจุบันของเรา
  • คำนวนเส้นทางจากจุดเริ่มต้นถึงเป้าหมาย
  • คำนวนเวลาเดินทางในภูมิประเทศ
  • แชร์ตำแหน่งที่อยู่ ไว้ใช้ในการติดต่อ
  • และมีปีะโยชน์อีกมากมาย (ทำแผนที่ ดูประวัติเดินทาง)