GPS-application

Axis iCare โซลูชั่นดูแลความปลอดภัยนักเรียน

หัวเว่ยประกาศความร่วมมือกับเอชไอพีโกลบอลและแอ็กซิสทำโครงการนำร่องเพื่อความปลอดภัยสำหรับเด็กเตรียมร่วมกับโรงเรียนเทศบาลในสุราษฎร์ธานีผ่านโซลูชั่นดูแลความปลอดภัยนักเรียนเชื่อม IoT กับจีพีเอสแทรกกิ้ง พุธที่ 3 กรกฎาคม 2552 เวลา 11.41 น.