5 ธันวาคม 2566 วันคล้ายวันพระราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

.

เป็น” วันชาติ ” และ ” วันพ่อแห่งชาติ ”

.

#วันพ่อแห่งชาติ #วันชาติ #วันพ่อ