เพิ่มประสิทธิภาพในการขนส่งด้วยการติดตั้ง GPS Axis Service
ช่วยลดอุบัติเหตุบนท้องถนน เพิ่มความปลอดภัยแก่ผู้ใช้งานรถบรรทุกขนส่ง
รักษาทรัพย์สิน ควบคุมต้นทุนน้ำมัน ลดการทุจริต พร้อมรายงานข้อมูลสถานะต่างๆ
ของรถได้แบบเรียลไทม์ผ่านมือถือตลอด 24 ชั่วโมง

ประโยชน์ของระบบติดตามยานพาหนะ

  1. ลดต้นทุนค่าน้ำมัน จากการใช้รถผิดวัตถุประสงค์
  2. ลดต้นทุนการซ่อมบำรุง และลดโอกาสในการเกิดอุบัติเหตุ
  3. ลดการทุจริต โดยการตรวจสอบอุปกรณ์เสริมพิเศษ
  4. เพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานของรถ
  5. เพิ่มคุณภาพในการบริการลูกค้า และการแข่งขันธุรกิจ
  6. เพิ่มความปลอดภัยในทรัพย์สิน โดยการตรวจสอบตำแหน่งรถ