🎉สุขสันต์วันเด็กปี 2567 นะคะ🎉

“มองโลกกว้าง
คิดสร้างสรรค์
เคารพความแตกต่าง
ร่วมกันสร้างประชาธิปไตย”

— คำขวัญวันเด็กปี 2567 —