ในแต่ละปีมีจำนวนรถที่ไปต่อภาษีประจำปีที่กรมขนส่ง เป็นจำนวนมาก ซึ่งจะใช้เวลาในการต่อภาษีนานมาก
Axis Service จึงมีวิธีการต่อภาษีรถยนต์ประจำปีง่ายๆมาฝากค่ะ ผ่านช่องทาง Online ในปีพ.ศ.2566

หากบทความนี้ถูกใจอย่าลืมกดไลค์ให้ด้วยนะคะ

ประเภทรถยนต์ที่สามารถต่อภาษีออนไลน์ได้ มีอะไรบ้าง?

-รถยนต์นั่งส่วนบุคคลไม่เกิน 7 คน
-รถยนต์นั่งส่วนบุคคลเกิน 7 คน
-รถยนต์บรรทุกส่วนบุคคล และรถจักรยานยนต์
-อายุรถไม่เกิน 7 ปี (ถ้ารถเกิน 7 ปี ต้องทำการตรวจสภาพรถก่อน)
-รถจักรยานยนต์ อายุรถไม่เกิน 5 ปี (ถ้ารถเกิน 5 ปี ต้องทำการตรวจสภาพรถก่อน)
-รถค้างชำระภาษีไม่เกิน 1 ปี
-รถยนต์ที่ไม่ใช้เชื้อเพลิงแก๊สทุกชนิด
-รถที่มีสถานะทะเบียนปกติ หรือไม่ถูกระงับทะเบียนเนื่องจากค้างชำระภาษีประจำปี ติดต่อกันครบ 3 ปี
-รถที่ไม่ได้รับการยกเว้นค่าภาษีประจำปี
-รถที่ไม่ถูกอายัดทะเบียน

เอกสารต่างๆ ต้องใช้อะไรบ้าง?

-สมุดคู่มือจดทะเบียนรถตัวจริงหรือสำเนา (ถ่ายเป็นไฟล์รูป)
-หลักฐานการเอาประกันภัยตาม พ.ร.บ (ถ่ายเป็นไฟล์รูป)
-บัตรประชาชนตัวจริงของเจ้าของรถ (ถ่ายเป็นไฟล์รูป)
-หนังสือรับรองการตรวจสภาพรถจากสถานตรวจสภาพรถเอกชน (ตรอ.) (สำหรับรถที่เกิน 7 ปี ต้องได้รับการตรวจ โดยข้อมูลจะถูกส่งไปยังกรมขนส่งในทันทีหลังจากการตรวจผ่านเกณฑ์)
-กรณีที่ใช้รถที่ติดตั้งก๊าซธรรมชาติ จะต้องมีหนังสือรับรองการตรวจและทดสอบส่วนควบและเครื่องอุปกรณ์ และการติดตั้งส่วนควบและเครื่องอุปกรณ์ของรถ (ถ่ายเป็นไฟล์รูป)

ขั้นตอนการต่อภาษีรถยนต์ประจำปี

-เข้าไปยังเว็บไซต์  https://eservice.dlt.go.th หรือผ่านทางแอปพลิเคชัน DLT Vehicle Tax (สำหรับช่องทางแอปพลิเคชัน รถเก่าอายุเกิน 7 ปี ไม่สามารถทำได้)
-Log-in เข้าสู่ระบบ หรือถ้าคุณยังไม่เคยต่อภาษีแบบออนไลน์  “เลือกลงทะเบียนสมาชิกใหม่”
-จากนั้นเลือก “ชำระภาษีรถประจำปี” ในเมนูย่อยเลือก “ชำระภาษีรถประจำปีผ่านอินเตอร์เน็ต”
-กรอกรายละเอียดเกี่ยวกับรถและยื่นชำระภาษี และกรอกรายละเอียดหลักฐานการเอาประกันตาม พ.ร.บ. คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ.2535 หรือซื้อจากระบบ
-กรอกข้อมูลที่อยู่ในการจัดส่งเอกสารให้ครบถ้วนและถูกต้อง
-เลือกช่องทางการชำระเงินเพียง 1 ช่องทาง ได้แก่ ชำระเงินโดยหักบัญชีเงินฝาก,ชำระเงินโดยบัตรเครดิต/บัตรเดบิต,ชำระเงินโดยพิมพ์ใบแจ้งชำระภาษีรถแล้วนำไปชำระเงิน ณ เคาน์เตอร์ธนาคาร
-การตรวจสอบสถานะสามารถตรวจสอบสถานะการดำเนินการยื่นชำระภาษี สถานะการจัดส่งเอกสาร หมายเลข EMS เลขกรมธรรม์ หรือปัญหาจากการยื่นชำระ ได้ที่เมนู “ตรวจสอบผลการชำระภาษี/เปลี่ยนช่องทางชำระเงิน”

อัตราค่าบริการต่อภาษีรถยนต์ออนไลน์

-ค่าจัดส่งเอกสาร รายการละ 32 บาท
-ค่าธรรมเนียมธนาคาร รายการละ 20 บาท
-ค่าธรรมเนียมการใช้บัตร (กรณีชำระด้วยบัตรเครดิต) 2% และภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% ของยอดเงินทั้งหมด

ปล.ขั้นตอนทั้งหมดตั้งแต่ชำระเงินภาษีสำเร็จจนถึงวันที่ได้รับเอกสารทางไปรษณีย์ไม่เกิน 5 วันทำการ ทั้งนี้ สามารถตรวจสอบขั้นตอนการดำเนินการ หมายเลข EMS หรือกรณีพบข้อผิดพลาด ได้ที่เว็บไซต์ ที่ เมนู “ตรวจสอบผลการชำระภาษี/เปลี่ยนช่องทางชำระเงิน”

GPS Tracker/GPSราคาถูก/GPSเร็วที่สุด/GPSเชียงใหม่/GPSอันดับ1ของภาคเหนือ/GPSที่ดีที่สุด