หน้าแรก รีวิวการติดตั้ง GPS Axis Service ประจำเดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2566 รีวิวการติดตั้ง GPS Axis เดือนพฤศจิกายน 2566

รีวิวการติดตั้ง GPS Axis เดือนพฤศจิกายน 2566

รีวิวการติดตั้ง GPS Axis เดือนธันวาคม 2566

GPS สิ่งนี้คืออะไร

GPS สิ่งนี้คืออะไร?GPS หรือ (Global Positioning System) คือระบบการนำทางด้วยดาวเทียมซึ่งประกอบด้วยดาวเทียมอย่างน้อย 24 ดวง GPS สามารถปฏิบัติการได้ในทุกสภาพอากาศ ทุกที่ในโลก ตลอด 24 ชั่วโมงต่อวัน และไม่มีค่าลงทะเบียนหรือค่าธรรมเนียมในการตั้งค่า กระทรวงกลาโหมสหรัฐ (USDOD) แต่เดิมปล่อยดาวเทียมให้โคจรสำหรับการปฏิบัติงานทางทหาร...

สาระน่ารู้เกี่ยวกับ GPS

Axis Service Happy valentines Days 2024

สวัสดีตรุษจีน 2024