บรรทุกของเกินขนาด อันตรายที่ไม่ควรมองข้าม!
1.บดบังวิสัยทัศน์ สิ่งของล้นออกทุกทิศทางจนมองไม่เห็นรถที่ตามมาด้านหลัง มองไม่เห็นรถด้านข้าง อันตรายต่อตนเองและเพื่อนร่วมทาง
2.เสี่ยงเกิดยางระเบิดหรือรถเสียหาย เนื่องจากเป็นการบรรทุกเกินกว่าสมรรถนะของยางและระบบช่วงล่าง
3.อายุการใช้งานของยางลดลงอย่างรวดเร็ว ยางสึกหรอเร็ว เพราะการบรรทุกน้ำหนักเกินอัตราส่งผลให้การเคลื่อนไหวของหน้ายางมีมากขึ้น และยังทำให้ประสิทธิภาพในการยึดเกาะถนนระหว่างหน้ายางกับโครงยางลดลง
4.รถเสียสมดุลเสียหลักง่าย โอกาส เกิดอุบัติเหตุ สูงขึ้น เพราะรถเสียสมดุลการถ่ายน้ำหนัก ทำให้ตอนหน้ารถเบา จนล้อหน้าขาดแรงยึดเกาะถนน เลี้ยวยาก-เบรกยาก หากเกิดเหตุไม่คาดฝัน เช่น รถตัดหน้า ถนนลื่น จะเสียหลักได้ง่าย

การบรรทุกของหลังกระบะให้ปลอดภัยไม่ผิดกฎหมาย
ความกว้าง ต้องไม่เกินความกว้างของรถ
ความสูง รถกระบะ บรรทุกให้สูงจากพื้นทางได้ไม่เกิน 3 เมตร กรณีรถที่มีความกว้างเกิน 2.30 เมตร บรรทุกได้สูงไม่เกิน 4 เมตร จากพื้นทาง (*กฎกระทรวง ฉบับที่ 20 พ.ศ. 2550 ออกตามความในพระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ. 2522)
ความยาว ด้านหน้ายื่นไม่เกินหน้าหม้อรถ ด้านหลังยื่นพ้นตัวรถไม่เกิน 2.5 เมตร ติดธงสีแดง หรือไฟสัญญาณแสงแดง ให้รถคันหลังเห็นได้ชัดเจนในระยะไม่น้อยกว่า 150 เมตร
การป้องกัน ต้องจัดให้มีสิ่งป้องสิ่งของ ไม่ให้ตกหล่นจากรถ หรือปลิวไปจากรถ อาจก่อให้เกิดเหตุเดือดร้อน เกิดอันตรายแก่ผู้อื่นได้

แอดซิส เซอร์วิส ขอฝากผู้ขับขี่คำนึงถึงความปลอดภัยของตนเองและผู้ใช้รถใช้ถนนร่วมกันเพราะเมื่อรถต้องรับน้ำหนักมากขึ้น ความปลอดภัยในการขับขี่จะลดลง โอกาสที่เกิดอุบัติเหตุยิ่งสูงขึ้น

สามารถติดต่อผู้ให้บริการ Axis Service ได้โดยช่องทางเหล่านี้
ทางเว็บไซต์ www.gpsaxisservice.com
ทางเฟสบุ๊ค แอคซิสเซอร์วิส – Gps ติดตามรถ และกล้องติดรถ
ทางไลน์ @axisservice
ทางโทรศัพท์ 095-1343588 , 091-0759380 , 091-8544167

GPS Tracker/GPSราคาถูก/GPSเร็วที่สุด/GPSเชียงใหม่/GPSอันดับ1ของภาคเหนือ/GPSที่ดีที่สุด