รถตู้ รถทัวร์ Taxi ควรทำการติดตั้ง จีพีเอส สำหรับติดตามรถเป็นอย่างมาก เพื่อประโยชน์ต่างๆ ที่เจ้าของรถจะได้รับจากบริการของเรา ทำให้ทราบตำแหน่งรถ ประวัติการเดินทางในแต่ละวันที่สามารถเลือกดูได้ ทำให้ทราบความเคลื่อนไหวต่างๆ เพื่อนำไปปรับปรุงลดค่าใช้จ่าย และการขับขี่ของคนขับ

.

ตัวอย่างการติดตั้ง GPS Tracking Axis Service