เนื่องจากช่วงต้นปี 2559 กรมการขนส่งทางบก ได้ออกประกาศให้รถโดยสารสาธารณะ รถลากจูง และรถบรรทุก 10 ล้อขึ้นไป(รถป้ายเหลือง)
ที่จดทะเบียนทุกคัน ต้องติดตั้งระบบจีพีเอส เพื่อให้เชื่อมโยงข้อมูลเข้ากับศูนย์บริหารจัดการเดินรถของกรมการขนส่งทางบก เพื่อการติดตาม และกำกับพฤติกรรมของผู้ขับขี่ เพื่อที่จะให้รถโดยสารสาธารณะทุกคันได้ติดตั้งระบบจีพีเอส ช่วยให้อำนวยความสะดวกในเรื่องการทำงานและเพิ่มความปลอดภัยบนท้องถนน

นี่คือการยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยของระบบขนส่งสาธารณะประเทศไทย แล้วยังช่วยสร้างความมั่นใจให้ ผู้ใช้งานรถบนท้องถนน ผู้ใช้บริการรถโดยสารสาธารณะเป็นประจำ โดยปัจจุบันอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นกับรถโดยป้ายเหลือง นั้นเกิดจากพฤติกรรมการขับขี่ของพนักงานขับรถ รวมถึงการบริหารจัดการของผู้ประกอบการ ฟ้องด้วยจำนวนตัวเลขทางสถิติของการเกิดอุบัติเหตุที่นำมาซึ่งความสูญเสียนับครั้งไม่ถ้วน เช่น พนักงานขับรถใช้ความเร็วเกินกว่าที่กฎหมายกำหนด หรือ ต้นสังกัดปล่อยให้พนักงานขับรถทำงานเกินเวลาตามกำหนดมาตรฐานความปลอดภัย ตลอดจนพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ต่างๆ ของพนักงานขับรถ เช่น การเมาแล้วขับรถ เป็นต้น

ดังนั้นเพื่อเป็นการยกกระดับมาตรฐานความปลอดภัยของระบบขนส่งสาธารณะประเทศไทยอย่างยั่งยืน กรมการขนส่งทางบกจึงได้ติดตามและควบคุมพฤติกรรมการบริหารของผู้ประกอบการและพฤติกรรมการขับขี่ของพนักงานขับรถด้วยเทคโนโลยีจีพีเอส โดยเชื่อมโยงข้อมูลทั้งหมดเข้ากับศูนย์บริการจัดการเดินรถด้วยระบบจีพีเอส ของกรมการขนส่งทางบกแบบเรียลไทม์