นโยบายคุกกี้ (Cookies Policy)

บริษัท แอคซิส เซอร์วิส จำกัด

คุกกี้ คืออะไร

“คุกกี้” คือ ข้อมูลที่บริษัทฯ ส่งไปยังโปรแกรมค้นผ่านเว็บไซต์ (Web Browser) ของผู้ใช้บริการ และมีการติดตั้งข้อมูลดังกล่าวไว้ในระบบของผู้ใช้บริการแล้ว หากมีการใช้ “คุกกี้” ก็จะทำให้บริษัทฯ สามารถบันทึกหรือจดจำข้อมูลของผู้ใช้บริการไว้ จนกว่าผู้ใช้บริการจะออกจากโปรแกรมค้นผ่านเว็บไซด์ หรือจนกว่าผู้ใช้บริการจะทำการลบ “คุกกี้” นั้นเสีย หรือไม่อนุญาตให้ “คุกกี้” นั้นทำงานอีกต่อ

หากท่านเลือกใช้ “คุกกี้” แล้ว ท่านจะได้รับความสะดวกสบายในการท่องเว็บไซด์มากขึ้น เพราะ “คุกกี้” จะช่วยจดจำเว็บไซต์ ที่ท่านแวะหรือเยี่ยมชม ทั้งนี้บริษัทฯ จะนำข้อมูลที่ “คุกกี้”ได้บันทึกหรือเก็บรวบรวบไว้ไปในการวิเคราะห์เชิงสถิติ หรือกิจกรรมของบริษัทฯ เพื่อปรับปรุงคุณภาพการให้บริการของบริษัทฯ

คุกกี้ ถูกใช้อย่างไร

คุกกี้จะถูกจัดเก็บและรวบรวมในเชิงสถิติเพื่อให้เราสามารถเรียนรู้และเข้าใจลักษณะการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน เพื่อนำไปต่อยอดพัฒนาเว็บไซต์ให้สะดวกและรวดเร็วยิ่งขึ้นในอนาคต รวมทั้งคุกกี้จะช่วยให้ท่านเข้าถึงเว็บไซต์ของเราได้รวดเร็วยิ่งขึ้น

ประเภทของ คุกกี้ ที่ถูกใช้

ประเภทของคุกกี้รายละเอียด
คุกกี้ประเภทจำเป็นคุกกี้ประเภทนี้ช่วยให้การใช้เว็บไซต์ของท่านสะดวกสบายยิ่งขึ้น เช่น การจดจำการเข้าสู่ระบบ, การจดจำข้อมูลที่ท่านให้ไว้บนเว็บไซต์
คุกกี้ประเภทข้อมูลการใช้งานคุกกี้ประเภทนี้จะเก็บรวบรวมข้อมูลว่าท่านใช้เว็บไซต์นี้อย่างไร เช่น จำนวนยอดเข้าชม ซึ่งข้อมูลในส่วนนี้จะถูกนำไปใช้ในการวิเคราะห์รูปแบบพฤติกรรมและการใช้งาน เพื่อนำไปพัฒนาและปรับปรุงเว็บไซต์ให้มีประสิทธิภาพสูงสุด ข้อมูลคุกกี้ส่วนนี้จะถูกเก็บรวบรวมเข้าด้วยกัน จึงไม่มีการระบุตัวตนของผู้ใช้
คุกกี้ประเภทฟังก์ชั่นการทำงานคุกกี้ประเภทนี้จำช่วยอำนวยความสะดวกใช้การใช้งานของท่าน โดยการจดจำสิ่งที่คุณเลือกในการใช้งานเพื่อปรับแต่งเว็บไซต์ตามการใช้งานของท่าน