ข้อมูลบริษัท

บริษัท แอคซิส เซอร์วิส จำกัด

บริษัท แอคซิส เซอร์วิส จำกัด บริษัท แอคซิส เซอร์วิส จำกัด ผู้นำธุรกิจเทคโนโลยีการให้บริการติดตามและบริหารยานพาหนะผ่านดาวเทียมจีพีเอส เปิดดำเนินการตั้งแต่ปี 2553 โดยมุ่งมั่นที่จะออกแบบและพัฒนาระบบ อย่างต่อเนื่องเพื่อ ตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้าในทุกกลุ่มเป้าหมาย อุปกรณ์ได้มาตรฐานอุตสาหกรรมอุปกรณ์ผ่านการตรวจสอบจนได้รับใบอนุญาตจากสำนักงานกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) และศูนย์ทดสอบผลิตภัณฑ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (ศทอ.) บริษัทจดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมาย และได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม แบบที่หนึ่งจาก กสทช. AXIS iTrack ได้รับสิทธิพิเศษจากการเป็นคู่ค้า (Partner) กับบริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) AIS เราตั้งใจที่จะมอบสินค้าที่ดีมีคุณภาพและการบริการที่เป็นเลิศให้กับคุณลูกค้า

การให้บริการ

  • บริการให้คำปรึกษาและติดตั้งระบบ GPS สำหรับยานพาหนะ ด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย มีประสิทธิภาพ
  • บริการให้คำปรึกษาและติดตั้งระบบกล้องวงจรปิดยานพาหนะ ทั้งระบบ Online และ Offline
  • บริการแก้ไขปัญหาระบบ GPS และกล้องวงจรปิดสำหรับยานพาหนะทุกชนิด
  • รับประกันตลอดอายุการใช้งาน เครื่องชำรุดเปลี่ยนเครื่องใหม่ให้ทันที
  • ดูแลให้บริการหลังการขาย แก้ไขปัญหาให้ตลอดอายุสัญญา
  • รับประกันความเสถียรและความรวดเร็ว มี Server ในประเทศไทย (CAT Telecom)

สินค้าหลักของ แอคซิส เซอร์วิส

เอกสารจัดตั้ง และอนุญาติดำเนินกิจการ