ปุกกุ-2

ปุกกุ-1

GPS ที่ดี! ต้องดูอะไรบ้าง?

ในปัจจุบันนี้ GPS ติดตามรถนั้น เป็นอุปกรณ์ที่มีความต้องการสูงขึ้น และเนื่องจากในปัจจุบันมีผู้จำหน่ายและให้บริการเป็นจำนวนมาก จนอาจทำให้ผู้ที่กำลังมองหา GPS ติดรถ นั้นเกิดความสับสนได้ วันนี้ทางแอคซิสเซอร์วิส จะมาแนะนำทุกคนว่า “GPS ที่ดี ต้องดูอะไรบ้าง?” ซึ่งสิ่งที่ต้องคำนึงถึงหลักๆก็คือ.. “คุณภาพของGPS” และ “บริการหลังการขายที่ดี” คุณภาพ GPS ติดรถที่ดี รายงานตำแหน่งปัจจุบันของรถได้อย่างแม่นยำ ตรวจสอบข้อมูลได้ตลอดเวลาแบบ...